Η εταιρεία μας

Η Polizos Security Solutions είναι μια σύγχρονη επιχείρηση παροχής Υπηρεσιών Φρούρησης – Φύλαξης που ιδρύθηκε από απόστρατους ανώτατους Αξιωματικούς, εξειδικευμένους στις μεθόδους και τα συστήματα Φρούρησης και Ασφαλείας.

Η έδρα της βρίσκεται στο Ελκηνικό Αττικής  και η ακτίνα δραστηριότητάς της επεκτείνεται σε όλη την χώρα για φρούρηση Τραπεζών, Πρεσβειών, Εργοστασίων, Βιοτεχνιών, Εργοταξίων, Συγκροτημάτων Γραφείων, Εμπορικών Κέντρων, Super Markets, Καταστημάτων, Οικιών και παντός άλλου στεγασμένου ή μη χώρου.

Η σημερινή εποχή πέρα από την οικονομική κρίση, εμφανίζει φαινόμενα εγκληματικότητας συνεχώς αυξανόμενα τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι πρωτοφανή για την χώρα μας. Η εγκληματικότητα έχει αλλάξει ποιοτικά χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να είναι εύκολη ακόμα και η ενεδεχόμενη προσβολή των θυμάτων, προκειμένου να έχει επιτυχή εξέλιξη η εγκληματική ενέργεια. Τα χαρακτηριστικά ενός εγκληματία πλέον δεν είναι διακριτά με αποτέλεσμα η πάταξη των πράξεων τους αλλά και η αυτή καθαυτή δίωξη τους να καθίσταται δύσκολη.

Η αλλαγή των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εγκλήματος αφορά και στην επονομαζόμενη μικρή και μεσαία εγκληματικότητα, που είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το  αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Η σημερινή κατάσταση στο χώρο των security  απαιτεί συνεχή εκπαίδευση, αυστηρό έλεγχο αλλά και μισθολογική ικανοποίηση έτσι ώστε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα διασφάλισης της τάξης αλλά και της περιουσίας των συμπολιτών  μας.

Η ασφάλεια δεν είναι μόνο η ύπαρξη συστημάτων συναγερμού, επιτήρησης ή ελέγχου πρόσβασης, αλλά αναφέρεται στην εξελικτική διαδικασία με την οποία το επιχειρηματικό σύνολο παρέχει ένα αξιόπιστο και ασφαλές από κινδύνους περιβάλλον για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και όσους συμμετέχουν σε αυτό.

Σύμφωνα με το δόγμα περί εγκληματικότητας, ‘’ Η αύξηση ή η μείωση της εγκληματικότητας, εξαρτάται από την  συμπεριφορά των θυμάτων’’.

Η Polizos Security Solutions αναλαμβάνει την προστασία  οποιουδήποτε  χώρου, αντιμετωπίζοντας το θέμα με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Εάν, αρχικά, δεχθείτε την συνεργασία της, χωρίς καμία υποχρέωσή σας, θα σας επισκεφθούν στο χώρο σας για αυτοψία,  εξειδικευμένοι Σύμβουλοί της, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί,  οι οποίοι θα συζητήσουν μαζί σας, θ’ ακούσουν τις τυχόν προτάσεις σας, θα περιέλθουν τους χώρους σας και στη συνέχεια θα μελετήσουν και θα εκπονήσουν σχέδιο φρούρησης που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το δικό σας χώρο (ή την ευρύτερη περιοχή σας, εάν η φύλαξη θα γίνει με περιπολία δι’ οχήματος ή πεζοπόρου φρουρού).

Η Polizos Security Solutions θα σας εισηγηθεί τον ενδεδειγμένο για την περίπτωσή σας τρόπο φρούρησης, τα μέσα που θ’ απαιτηθούν  γι’ αυτόν και θα σας διευκολύνει να επιλέξετε τον καλύτερο και πιο συμφέροντα τρόπο φρούρησης για σας.

 • Εγκατάσταση μόνιμου φρουρού, ο οποίος θα ελέγχει βάσει συγκεκριμένων οδηγιών, τον φυλασσόμενο χώρο.
 • Εγκατάσταση μόνιμου φρουρού και έλεγχο των φυλασσόμενων χώρων με ηλεκτρονικά μέσα (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης).
 • Με περιπολίες δι’ οχήματος φύλαξη μιας ευρύτερης περιοχής (κατάλληλη για καταστήματα και οικίες).
 • Με πεζοπόρο φρουρό φύλαξη κυρίως καταστημάτων και οικιών για μικρές αποστάσεις.
 • Με την εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού, ασφάλιση των χώρων, συνδεδεμένων με Κέντρο άμεσης ενημέρωσης και κινητοποίησης των αρμόδιων Αρχών.
 • Με συνδυασμό των ανωτέρω περιπτώσεων.
 • Αίσθημα Ασφάλειας, από το γεγονός ότι όποιο τρόπο φρούρησης επιλέξετε, οι εξειδικευμένοι φρουροί της Polizos Security Solutions, θα εξασφαλίζουν κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά σας.
 • Απόλυτη Ασφάλεια με την εγκατάσταση μόνιμου φρουρού.
 • Αποθάρρυνση κάθε κακοποιού που θα σκεφθεί να ”κτυπήσει” χώρο που φρουρείται ή φυλάσσεται από την Polizos Security Solutions. Τούτο επιτυγχάνεται με τις πυκνές περιπολίες με δρομολόγια που διαρκώς θα τροποποιούνται και με την τοποθέτηση σε εμφανή σημεία του φυλασσόμενου χώρου ειδικής σήμανσης, ότι ο συγκεκριμένος χώρος φυλάσσεται από την Polizos Security Solutions. Η παρουσία ένστολου φύκακα αλλά και όλα όσα αναφέρονται  αποτελούν για τους παραβατικούς και έκνομους στοιχεία αποτρεπτικά, δεδομένου ότι δεν διατίθεται να ριψοκινδυνεύσει, αφού μπορεί να ‘’κτυπήσει’’ τον διπλανό χώρο που δεν φυλάσσεται.
 • Άμεση επέμβαση του φρουρού μας, μόλις αντιληφθεί την οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή ενέργεια.
 • Έγκαιρη Επισήμανση Πυρκαϊών και άμεση επέμβαση του φρουρού με τους πυροσβεστήρες του περιπολικού οχήματος, εφ’ όσον η έκτασή της μπορεί να ελεγχθεί με τα μέσα αυτά, ενώ παράλληλα κινητοποιεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία.
 • Τις εξειδικευμένες γνώσεις και την τεράστια εμπειρία του προσωπικού μας, για την παροχή συμβουλών και οδηγιών επί θεμάτων φρούρησης και συστημάτων ασφαλείας.
 • Εξειδικευμένο προσωπικό (φρουροί) το οποίο επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια και προέρχεται από τους υπηρετήσαντες στα Ειδικά Σώματα των Ε.Δ..
 • Τοποθέτηση Συστήματος Συναγερμού των μεγαλύτερων εργοστασίων παραγωγής και της τελευταίας ηλεκτρονικής τεχνολογίας.
 • Σύνδεση του Παλαιού σας Συναγερμού, με το κέντρο λήψης σημάτων, εφ’ όσον το επιθυμείτε, χωρίς να χρειάζεται να υποβληθείτε σε νέα έξοδα.
 • Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη. Η Polizos Security Solutions προσφέρει στον πελάτη της ασφαλιστική κάλυψη Αστικής ευθύνης στην περίπτωση που από ευθύνη της υπέστη ζημιές ο Πελάτης της.

Σημειώνουμε ότι το περιπολικό όχημα διαθέτει κινητούς προβολείς, φάρο, σειρήνα, πλήρες φαρμακείο για παροχή πρώτων βοηθειών, οξυγόνο, εργαλεία απεγκλωβισμού, πυροσβεστήρες για άμεση αντιμετώπιση πυρκαϊών και κινητό τηλέφωνο για άμεση επικοινωνία του φρουρού με την Polizos Security Solutions, τις αρμόδιες Αρχές και τον Πελάτη.

Την συνεχή προσπάθεια για αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μας, μέσα απο την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση.

Τον συνεχή και αδιάλλειπτο έλεγχο των φρουρών μας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο αποτέλεσμα.

Την πιστή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας έτσι ώστε να αποδίδονται στους εργαζόμενους όλα τα διακαιώματα που απορρέουν μέσα απο αυτή, με αποτέλεσμα την μέγιστη απόδοση απο πλευρά τους (των εργαζομένων) στο καθήκον που αναλαμβάνουν.

Την διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας όλων των ατόμων που μπορεί να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της.

Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε με προσωπική μας επίσκεψη στον χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωσή σας.

Είναι βέβαιο ότι μία συζήτηση μεταξύ μας, σε σας μεν θα δώσει την ευκαιρία να εκτιμήσετε την επαγγελματικότητα μας, την σοβαρότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών μας, σε μας δε ν’ αυξήσουμε τις εμπειρίες μας, αντιμετωπίζοντας και επιλύωντας τα εξειδικευμένα προβλήματα του χώρου σας.

Top