ΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (VIP)

Ο σύνοδος ασφαλείας χαρακτηρίζεται από υψηλό αίσθημα προστασίας, ηθική, αφοσίωση, ψυχραιμία, θάρρος, ευγένεια και εχεμύθεια.

Το επάγγελμα εξελίσσεται διαρκώς λόγω των συνεχών και διαφορετικών μορφών απειλής. Εμείς δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να επιλύουμε τις «κρίσεις» και τα προβλήματα αναίμακτα.

vip

Ο σύνοδος ασφαλείας χαρακτηρίζεται από υψηλό αίσθημα προστασίας, ηθική, αφοσίωση, ψυχραιμία, θάρρος, ευγένεια και εχεμύθεια.

Το επάγγελμα εξελίσσεται διαρκώς λόγω των συνεχών και διαφορετικών μορφών απειλής. Εμείς δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να επιλύουμε τις «κρίσεις» και τα προβλήματα αναίμακτα.

Κάποια χαρακτηριστικά και στοιχεία, τα οποία δεν είναι έμφυτα, μπορούν να αποκτηθούν με σκληρή εξάσκηση, όπως είναι η φυσική κατάσταση, η ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών μέσω ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης, αλλά παράλληλα η πειθαρχία και η υπομονή.

Για να το πετύχουμε αυτό εκπαιδεύουμε συνεχώς, την ομάδα ασφαλείας με καταξιωμένους εκπαιδευτές και πρωταθλητές πολεμικών τεχνών (Krav Maga Protonotarios).

Η εκπαίδευση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • Αφοπλισμοί Συλλήψεις & Κατασταλτικές Τεχνικές
 • Συνοδεία Επισήμων Προσώπων
 • Σχηματισμοί Οχημάτων
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Ανίχνευση Εκρηκτικών & Εμπρηστικών Μηχανισμών
 • Συνοδεία Επισήμων Προσώπων
 • Αφοπλισμοί Συλλήψεις & Κατασταλτικές Τεχνικές
 • Επιθετική Αμυντική Οδήγηση & Σχηματισμοί Οχημάτων
 • Βαλλιστική- Εντοπισμός Ιχνών
 • Επιθετική – Αμυντική επίθεση
 • Πρακτική Σκοποβολή σε σκοπευτήριο
Top