ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Polizos Security Solutions με την πολυετή εμπειρία που διαθέτουν τα στελέχη της, πρακτική εμπειρία στην προετοιμασία, εγκατάσταση και εφαρμογή σχεδίων ασφαλείας, στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και Οργανισμών, σε θέματα ασφαλείας, στην επεξεργασία θεμάτων διεθνούς ασφάλειας, στη μεταφορά και διάχυση τεχνολογίας, καθώς επίσης και στη διαμόρφωση, αξιοποίηση, παρακολούθηση και εκτέλεση σχεδίων ασφαλείας, παρέχουν σταθερές αξίες προς την κατεύθυνση της εμπέδωσης του αισθήματος ασφαλείας στους πελάτες της.

prostasia

Η Polizos Security Solution αναλαμβάνει την προστασία  οποιουδήποτε  χώρου, αντιμετωπίζοντας το θέμα με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Η ασφάλεια δεν είναι μόνο η ύπαρξη συστημάτων συναγερμού, επιτήρησης ή ελέγχου πρόσβασης, αλλά αναφέρεται στην εξελικτική διαδικασία με την οποία το επιχειρηματικό σύνολο παρέχει ένα αξιόπιστο και ασφαλές από κινδύνους περιβάλλον για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και όσους συμμετέχουν σε αυτό.

Xωρίς καμία υποχρέωσή, θα επισκεφθούν το χώρο σας για αυτοψία, εξειδικευμένοι Σύμβουλοί της, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί, οι οποίοι θα συζητήσουν μαζί σας, θ’ ακούσουν τις τυχόν προτάσεις σας, θα περιέλθουν τους χώρους σας και στη συνέχεια θα μελετήσουν και θα εκπονήσουν σχέδιο φρούρησης που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το δικό σας χώρο (ή την ευρύτερη περιοχή σας, εάν η φύλαξη θα γίνει με περιπολία δι’ οχήματος ή πεζοπόρου φρουρού).

Η Polizos Security Solutions θα σας εισηγηθεί τον ενδεδειγμένο για την περίπτωσή σας τρόπο φρούρησης, τα μέσα που θ’ απαιτηθούν  γι’ αυτόν και θα σας διευκολύνει να επιλέξετε τον καλύτερο και πιο συμφέροντα τρόπο φρούρησης για σας.

Top