ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε ένα τοπίο που  η ποιοτική και ποσοτική μεταβολή της εγκληματικότητας είναι δεδομένη και η εμφάνιση νέων, διαφορετικών (ασύμμετρων) απειλών κατά της ζωής και της περιουσίας, είναι ορατή, επιβάλουν την ανάγκη δράσης των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και την δημιουργία επαγγελματικών πλέον διαδικασιών για την αντιμετώπιση των  συνεχώς αυξανόμενων απειλών.

meletes

Η Polizos Security Solutions με έμπειρους απόστρατους αξιωματικούς  των Ε.Δ. συντάσσει Σχέδια Ασφάλειας εναρμονισμένα στις απαιτήσεις του πελάτη, δημιουργώντας μια άρρηκτη αλυσίδα προστασίας γύρω απο τον φυλασσόμενο στόχο.

  • Ολοκληρωμένη μελέτη για την αναγνώριση των κινδύνων, την εκτίμηση και τον έλεγχο της επικινδυνότητας.
  • Μελέτες για την αναγνώριση κινδύνων και απειλών κατά Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
  • Εντοπισμό των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας παρακολούθησης και ελέγχου των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου.
  • Ολοκληρωμένη μελέτη για την αναγνώριση των κινδύνων, την εκτίμηση και τον έλεγχο της επικινδυνότητας
  • Σύνταξη του Κανονισμού Ασφαλείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των απειλών.
  • Παρέχονται μελετητικά προϊόντα και υπηρεσίες στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Ανάμεσα στις δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί περιλαμβάνονται και οι Μελέτες Ανάπτυξης Κανονισμών Ασφαλείας Μελέτες ανάπτυξης Συστημάτων Παρακολούθησης.
  • Η ανάπτυξη ενός σχεδίου παρακολούθησης των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου σε Βιομηχανίες, επιχειρήσεις.
  • Παρακολούθηση και εκτέλεση της εφαρμογής του σχεδίου παρακολούθησης
  • Ανάπτυξη τρόπων Ελέγχου Λειτουργίας, Παρακολούθησης και Μέτρησης της Επίδοσης του Κανονισμού Ασφαλείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των απειλών.
Top