Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Polizos Security Solutions επιδιώκει διαρκώς να λειτουργεί με σεβασμό προς στους κανόνες ηθικής, υπό το πρίσμα ενεργειών και τρόπων που τιμούν τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας, με απώτερο σκοπό την προσφορά έναντι του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος. Απόλυτα ενσωματωμένη στην επιχειρησιακή στρατηγική μας, η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί για εμάς το μέσο να διατηρήσουμε την εύρυθμη οικονομική ανάπτυξη της εταιρείας, να εκμηδενίσουμε το περιβαλλοντολογικό κόστος και να λειτουργούμε πάντοτε με κανόνες ηθικής.  Αισθανόμαστε ηθικά δεσμευμένοι να δημιουργούμε τις ιδανικότερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους, διασφαλίζοντας παράλληλα την δυνατότητα ίσων ευκαιριών, αλλά και διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών και εργαζομένων της εταιρείας αναπτύσσοντας από κοινού και δρώντας με γνώμονα τους κανόνες εταιρικής δεοντολογίας

Η συνεχόμενη μόλυνση του περιβάλλοντος, η ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός,  αποτελούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που απασχολούν το σύνολο της κοινωνίας.

Η Polizos Security Solutions προσπαθεί να συνεισφέρει στην επίλυση των προαναφερθέντων  ζητημάτων, δημιουργώντας και νέες θέσεις εργασίας όπου όταν επιλυθούν νομοθετικά και φορολογικά θέματα που απασχολούν το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, η περαιτέρω ανάπτυξη θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη απορρόφηση της ανεργίας.  Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί για όλους μας παράδοση και πολιτισμό και όλες μας οι πράξεις και ενέργειες αντικατοπτρίζουν την διάθεση μας να προάγουμε τις παραπάνω αξίες. Σκοπός μας είναι να επιστρέψουμε στην κοινωνία μέρος της κερδοφορίας της εταιρείας μας.

Η προσπάθεια να συνδυάσουμε την οικονομική ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας μας με την κοινωνική πρόοδο και ευημερία θα είναι συνεχής, αδιάκοπη και θα αποτελεί βασικότατο μας μέλημα. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί για την Polizos Security Solutions ύψιστη ηθική και όχι νομική υποχρέωση.

Top