Είδη φυλάξεων

Η Polizos Security Solutions δύναται να δραστηριοποιηθεί στους παρακάτω τομείς :

 • Ασφάλεια λιμένων και αερολιμένων
 • Ασφάλεια πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και αερίου
 • Aσφάλεια στρατιωτικών εγκαταστάσεων
 • Ασφάλεια αεροσκαφών και αερολιμένων
 • Ασφάλεια πλοίων και λιμένων
 • Ασφάλεια υποδομών εθνικής άμυνας
 • Ειδικευμένη επανδρωμένη φύλαξη
 • Προστασία — Ασφάλεια Επίσημων Προσώπων
 • Ασφάλεια μεγάλων εκδηλώσεων
 • Υπηρεσίες Περιπολίας
 • Υπηρεσίες υποδοχής – γραμματειακής υποστήριξης
 • Εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας
 • Παροχή συμβουλών ασφαλείας
 • Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής
 • Χρηματαποστολές
 • Ανάλυση Κινδύνου
 • Συστήματα Συναγερμού
 • Συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης
 • Συστήματα πυρανίχνευσης και διαρροής αερίων
 • Συστήματα πυρόσβεσης
 • Συστήματα περιμετρικής κάλυψης προστασίας
 • Κέντρο Λήψης Σημάτων
Top